ایرانی صدر ، حسن روحانی ، جواد ظریف ، امریکہ پابندیاں