وزیر مملکت برائے داخلہ ، شہریار آفریدی ، اسلام آباد