وزیراعظم عمران خان ، وزیر مملکت ، علی محمد خان ، مثبت تبدیلی