پاکستانی نژاد ، برطانوی باکسر ، عامر خان ، سعودی عرب ، مہنگا ترین مقابلہ